Säker gravgrävning.

Presentation av utbildningen

ARBETSGIVAREN ÄR SKYLDIG att se till att arbeten i samband med gravgrävning sker på ett säkert sätt. Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare som deltar i gravgrävning utsätts för förhöjda arbetsmiljörisker och denna utbildningsdag ger viktiga kunskaper som ett led i att minimera riskerna och förebygga olyckor.

saker_gravgravning

Mål

Att ge fördjupad inblick i och kunskap om riskbedömning, etiska aspekter och instruktioner för säker gravgrävning, samt ge enkla och värdefulla hjälpmedel för att stärka sig i yrkesrollen.

Utbildningen är avsedd för 

Kyrkogårdsarbetare och kyrkogårdsvaktmästare, grävmaskinister (både egna anställda och inhyrda), samt förmän och arbetsledare.

Längd

1 dag

Föreläsare

Utbildare Lars-Åke Söderholm, Halmstad

Kostnad inkl. måltider

3 300- exkl moms/deltagare från medlemsförvaltning
3 700:- exkl moms/deltagare för övriga

Plats och tidpunkt

Se vår hemsida www.skkf.se eller tidningen Kyrkogården

Innehåll

– Lagar, författningar och regler
– Etiska och estetiska aspekter
– Grungläggande marklära
– Schaktklasser
– Säkerhet vid gravgrävning
– Lastning
– Olika typer av utrustning och maskiner
– Riskbedömning
– Grupparbete

Läs om alla SKKF´s utbildningar i katalogen