Säkert handhavande av maskiner, fordon och redskap.

Presentation av utbildningen

I ARBETSMILJÖVERKETS föreskrift om användning av arbetsutrustning (2006:4) står det att arbetsgivaren ska bedöma om den arbetsutrustning som väljs och används är lämplig för det arbete som skall utföras. Eller om den har anpassats på lämpligt sätt så att den kan användas med betryggande säkerhet.

För det krävs kunskap och engagemang i hela arbetslaget. Alla ska med, är en sliten fras, men så är det. Det är bara den som verkligen utför jobbet ute på fältet som vet vilka risker man utsätter sig för. Problemet är bara att risker är inget som man gärna pratar om i vardagen. Det är inte så lite pinsamt att gå in till chefen och berätta att åkgräsklipparen höll på att välta i slänten eller att traktorn wobblade när man körde tillbaka med sopaggregatet.

Det gäller inte bara att veta vilka riskerna är utan också att kunna värdera sannolikhet och konsekvens, d v s hur stor risken är. Och om risken överhuvudtaget är acceptabel. Man måste tänka som vid trafikljuset, är det rött så är det stopp och belägg. Blinkar det gult är det ett varningstecken,
dags att sakta ned och hålla extra uppsikt. Lyser det grönt är det bara att köra.

Kyrkogardsarbete

Mål

Målet är att ge kunskap om både riskbedömning och egenkontroll till våra arbetsledare och maskinförare för att arbetsgivaren ska kunna förvissa sig om ett säkert handhavande av den arbetsutrustning som används av
medarbetarna.

Utbildningen är avsedd för 

Målgruppen är chefer, arbetsledare, maskinförare, kyrkogårdsarbetare och kyrko- och kyrkogårdsvaktmästare.

Längd

1 dag

Föreläsare

Utbildare Lars-Åke Söderholm, Halmstad

Kostnad inkl. måltider

3 300- exkl moms/deltagare från medlemsförvaltning
3 700:- exkl moms/deltagare för övriga

Plats och tidpunkt

Se vår hemsida www.skkf.se eller tidningen Kyrkogården

Innehåll

– Trender i maskin- och fordonsutveckling
– Att välja rätt maskiner och fordon
– Att välja rätt handhållna maskinredskap och
handverktyg
– Skötsel och vård samt maskin/fordonsunderhall
– Riskbedömning och egenkontroll av kyrkogårdens maskiner, fordon och redskap
– Arbetsmiljöregler kring användning av arbetsutrustning, användning av traktorer
med mera
– Praktiska visningar och övningar ute på kyrkogården och i maskinhallen

Läs om alla SKKF´s utbildningar i katalogen