Företagsanpassad hjullastarutbildning

Vi erbjuder hjullastarutbildningar för företag och deras anställda. Våra instruktörer har själva lång erfarenhet som maskinförare.

Utbildningen leder till utfärdande av yrkesbevis, under förutsättning att din arbetsgivare kan vidimera 4000 timmar alt. 30 månaders yrkesmässig förarerfarenhet. Förare med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsintyg. 

Alla kurser skräddarsys efter era behov.

På plats hos ditt företag

Vi erbjuder skräddarsydda hjullastarutbildningar som genomförs på plats hos ditt företag med era egna maskiner i den miljö där ert arbete utförs. Ni behöver inte resa vilket minimerar kostnaderna och är tidseffektivt.

Vi utbildar i södra Sverige och hjälper ditt företag på plats oavsett om ni finns i Göteborg, Malmö, Helsingborg, Lund, Borås, Linköping, Norrköping eller Jönköping.

Utbildning Hjullastare

Kursens innehåll

Målet med utbildningen är att lära sig köra och hantera olika slags hjullastare samt öka säkerheten och minska personskadorna på arbetsplatsen. 

Hjullastarutbildningen består av två delar:

1. Teoriutbildning

Vi inleder med en teoridel där lagar och förordningar såväl som säkert handhavande av hjullastare ingår.

Teoridelen innehåller:

 1. Lagar och förordningar
 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete
 3. Den egna riskanalysen – ett säkert arbetssätt
 4. Säkerhetskontroll
 5. Arbetsmiljön där maskiner arbetar.
 6. Ansvarsfördelning vid olyckor med maskiner.
 7. Risker och säkerhetsbestämmelser.
 8. Förarbehörigheter
 9. Maskinens konstruktion
 10. Maskiners arbetssätt, stabilitet och belastningar
 11. Redskap och redskapsbyte
 12. Service och underhåll
 13. Material- och godshantering, säkra lyft och ”Farligt gods”
 14. Ett säkert arbetssätt
 15. Ett ergonomiskt arbetssätt

2. Praktiskt prov

Kursen avslutas med praktiska körövningar. Vi utbildar med er egen utrustning.

Priser

Nedan ser du våra utgångspriser:

• 3 personer:       6 900 kr + moms per person
• 4 – 7 personer: 5 900 kr + moms per person
• > 8 personer:    4 900 kr + moms per person

Dessa priser gäller även för C-truckar.

Hör gärna av dig med frågor.

Utbildning Hjullastare

Ställ dina frågor om hjullastarutbildningen.

Vi erbjuder företag förarutbildningar till sina anställda. Är du privatperson som vill gå en förarutbildning behöver du prata med din arbetsgivare innan du kontaktar oss då vi endast tar emot bokningar från företag.

Ring Lasse på 070-567 10 45 eller knappa i formuläret till höger så återkommer vi till dig!