Gräv- och lastmaskin, truck samt jordbrukstraktor.

Utbildning – Maskinförare

GRÄV- OCH LASTMASKIN, TRUCK SAMT JORDBRUKSTRAKTOR
Efter genomgången utbildning, teoretiska och praktiska prov kommer utbildningsintyg för det aktuella maskinslaget utfärdas.

TRUCK
För ledstaplare och krematorietruck ges en dags utbildning med teoretiskt och praktiskt prov.

Presentation av utbildningen

ARBETSMILJÖLAGEN KRÄVER att arbetsgivaren utbildar och instruerar användare av arbetsmaskiner och redskap i handhavande och säkerhetskrav, vilket ska vara dokumenterat.
Deltagaren ska efter avslutad utbildning ha kunskap om respektive maskin, dess konstruktion, uppbyggnad, skötsel och användningsområde samt kunna tillämpa gällande säkerhetsbestämmelser.

grav_lastmaskin

Mål

Erhållande av utbildningsintyg.

Utbildningen är avsedd för 

Intern och extern personal som ska arbeta med mobila arbetsplattformar, grävmaskiner, truck, redskapsbärare, jordbrukstraktor och andra maskinslag.

Längd

1 dag/maskinslag. Dagen är uppdelad i ett teoripass under förmiddagen och praktisk tillämpning samt förarprov under eftermiddagen.
Efter fullföljd utbildning och godkänt prov erhålles utbildningsintyg. Antalet deltagare är begränsat till 10. Separata kurser om en dag kommer att genomföras för varje maskinslag.

Föreläsare

Utbildare Lars-Åke Söderholm, Halmstad

Kostnad inkl. måltider

Begär separat offert.

Plats och tidpunkt

Se vår hemsida www.skkf.se eller tidningen Kyrkogården.

Innehåll

– Konstruktion
– Körkortsbestämmelser
– Besiktningskrav
– Tillämpliga arbetsmiljölagar och föreskrifter
– Arbetarskydd
– Riskmoment
– Den egna riskanalysen
– Tillbudsrapportering
– Ett ergonomiskt arbetssätt
– Handhavande av maskinen
– Service och löpande underhåll
– Praktiska körövningar

Läs om alla SKKF´s utbildningar i katalogen